Cechy charakterystycze zasuw stalowych

Zasuwy stalowe znajdują zastosowanie, przede wszystkim, w charakterze armatury odcinającej instalacji rurociągów, których elementy odcinające znajdują się w krańcowej pozycji „otwarte” / „zamknięte”.

Wymienione elementy znajdują zastosowanie, przede wszystkim, w charakterze armatury odcinającej instalacji rurociągów, których elementy odcinające znajdują się w krańcowej pozycji „otwarte” / „zamknięte”. Wykorzystywane są jako elementy pomocnicze wyłącznie w istniejącej otwartej instalacji hydraulicznej z ciśnieniem nominalnym do 1 atm.

Analogiczne produkty umownie dzieli się na grupy w oparciu o następujące charakterystyki:

• rodzaj przewodu;
• położenie układów napędowych;
• rodzaje łączenia zasuw z rurociągami;
• rodzaje klinów.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, zasuwy dzieli się na klinowe i równoległe.

Rodzaje zasuw klinowych ze stali:

• sztywna zasuwa
• zasuwa sekcyjna.

Produkty sztywne posiadają odlewane kliny, co zapewnia odpowiednią hermetyczność, ale przy oddziaływaniu wysokich temperatur w rurociągach mogą powstawać zakleszczenia. Jest związane z rozszerzeniem cieplnym stopów. Tej sytuacji można uniknąć poprzez stworzenie zasuwy z wbudowanym elementem odcinającym z dwiema płytami.

Zasuwy łączą się z rurociągiem przy użyciu ujednoliconego kołnierza za pomocą śrub lub spawów.

Zasuwy łączą się z rurociągiem przy użyciu ujednoliconego kołnierza za pomocą śrub lub spawów. Drugi sposób uważa się za najbardziej stabilny i bezpieczny, stosuje się go w konstrukcjach z płynami korozyjnymi i wysokim ciśnieniem strumienia czynników roboczych. Gwarantuje to odpowiednią hermetyczność i zapobiega możliwemu wyciekowi przez uszczelnienie. Zasuwy mają niezbyt długą budowę, mimo to należy uporać się z tym w czasie instalacji lub wymiany rurociągu.

Ze względu na sposób produkcji wyróżni się następujące rodzaje zasuw:

• odlewana zasuwa ze stali;
• spawane zasuwy ze stali;
• zasuwy tłoczone ze stali.

Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem zasuw są produkty odlewane, gdyż są to najbardziej niezawodne elementy rurociągów. Ich zaleta tkwi w prostocie użytkowania, niewysokim oporze hydraulicznym i niewielkiej długości. Do wad zalicza się długi czas otwierania i zamykania, dużą wysokość. Dany rodzaj zasuw nie powinien być stosowany do regulacji prędkości strumienia czynnika roboczego.