Cechy charakterystycze zasuw żeliwnych

Żeliwną zasuwę kołnierzową wyróżnia dobry opór hydrauliczny. Pracuje za pośrednictwem pokrętła z napędem ręcznym.

Powyższy element wodociągowy znajduje szerokie zastosowanie w rurociągach z nominalną wewnętrzną średnicą wynoszącą od 5 cm do 3 metrów. Cechy, które wyróżniają zasuwę, to prosta budowa oraz niewysoki opór hydrauliczny.

Żeliwną zasuwę kołnierzową wyróżnia dobry opór hydrauliczny. Pracuje za pośrednictwem pokrętła z napędem ręcznym, za pośrednictwem którego kliny łączą się do całkowitego zamknięcia przelotów budowy.

W zależności od ustawień wyróżnia się następujące rodzaje zasuw:

• armatura w pełni odcinająca;
• zasuwa z przewężeniem.

W pierwszym wariancie występuje duża średnica w porównaniu z drugim. Różnica dotyczy także niższego oporu hydraulicznego. W związku z tym urządzenia z przewężeniem stosuje się, przede wszystkim, w instalacjach, w których ciecze transportuje się stałymi prędkościami.

Istotną cechę żeliwnej zasuwy kołnierzowej stanowi trzpień wznoszący. Dzięki temu obsługa jest łatwiejsza, ponieważ dostęp do elementów budowy jest wygodniejszy.

Instalacje bez trzpienia wznoszącego mają swoje zalety. Na przykład, w sytuacji, gdy projekt obszaru roboczego powinien być mały, ta część zajmuje półtora raza mniej miejsca w porównaniu z wymienioną powyżej częścią.