Stosowane rodzaje zasuw

• zasuwa klinowa;
zasuwa równoległa.
Zasuwa równoległa różni się tym od zasuwy klinowej, że jej powierzchnia uszczelniająca klina znajduje się pozycji równoległej, a nie pod znacznym kątem.

W pierwszym wariancie to zawór odcinający, w przypadku którego zamknięcie prześwitów gwarantuje przesuwanie klinów, prostopadłych do przepływów. Powyższy rodzaj zasuwy jest dość powszechnie stosowany, gdy rurami transportowane są następujące materiały:

• woda;
• parowy;
• ropa;
• amoniak;
• niektóre produkty naftowe.

Powierzchnie uszczelniające w urządzeniach klinowych są położone pod kątek względem siebie. Wyróżniamy następujące rodzaje klinów:

• pełne, elastyczne;
• pełne, sztywne;
• lub przedstawiają sobą dwie pokryte wysokiej jakości metalem płytki. To właśnie ta właściwość istnieje możliwość wymiany w czasie instalacji lub pracy uszczelnienia dławicy.